Promocje

Dla uczestników targów przygotowaliśmy wiele promocji. Zarówno cenowych jak i na produkty

Kupiłeś już bilet na tegoroczne TARGI? Pamiętaj, ze podczas ich trwania będzie możliwość zakupienia sprzętu po promocyjnej cenie bezpośrednio od producentów, z rabatem JESZCZE TANIEJ.
Warto również sprawdzić dostępne podczas tegorocznej edycji kursy. Zapisując się na nie wcześniej możesz uzyskać RABAT!

Cenowe

do – 20%

Wszystkie produkty zamówione podczas targów

do – 20%

Wszystkie produkty zamówione podczas targów

do – 20%

Wszystkie produkty zamówione podczas targów
1 zł

Oprogramowanie Janome DIGITIZER Jr. 5.0

Kursów

Groupon
Zniżka na cały koszyk
Więcej informacji
-20%

Promocja

Sprawdź więcej
-50%

Regulamin Promocji

Zastanawiasz się nad zakupem nowej maszyny do szycia ?
Chcesz zyskać atrakcyjny rabat ?

MAMY DLA CIEBIE WYJĄTKOWĄ ofertę, obowiązującą tylko w ramach Festiwalu-Szycia 2018 w Jadwisinie.

Postanowienia Ogólne :
1) Organizatorem jest Zimet sp. z o.o. / Wytwórnia Śliczności / ul. Malinowa 1, 05-140 Jadwisin
2) Promocja obowiązuje wyłącznie w ramach imprezy Festiwal-Szycia 2018 w Jadwisinie, zwanym dalej FESTIWAL
3) Promocja obowiązuje w dniach , zamówienie złożone po tym terminie nie uzyskuje statusu promocji
4) Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu
5) W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę kupna/sprzedaży towaru na terenie organizacji Festiwalu-Szycia 2018, zgodnie z Regulaminem sklepu http://sklep.wytworniaslicznosci.pl, wybierając formę płatności elektronicznych lub płacąc kartą albo gotówką. – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stając się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).
Zasady promocji
1) Udział w promocji mogą wziąć wszyscy uczestnicy odpłatnych kursów w ramach Festiwalu Szycia 2018, o ile przed terminem 28.04.2018 wykupią co najmniej jeden kurs w ramach organizowanego festiwalu.
2) Uczestnictwo w wykupionym kursie nie jest obligatoryjne.
3) Uczestnicy mogą zakupić odpłatny kurs wg. systemu rezerwacji miejsc na stronie http://festiwal-szycia.eu/rezerwacje korzystając z niniejszym udostępnionego 50% kodu rabatowego pt. PROMOCJA na dowolny kurs
4) Uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia informacji o niniejszej promocji na swoim profilu społecznościowym FB, Instagramm niezwłocznie po dokonaniu zapisu na dowolny kurs w ramach Festiwalu.

Artykuły dostępne w promocji w ramach Festiwalu
1) Wszyscy uczestnicy Festiwalu przystępujący do kursu : haft podstawowy oraz haft zaawansowany, otrzymują w cenie 1 zł oprogramowanie Janome DIGITIZER Jr. 5.0 , którego wartość rynkowa wynosi 1.099,– zł.
2) Wszyscy uczestnicy promocji mogą zakupić NOWE maszyny do szycia marki JANOME, ELNA oraz JUKI, wyszczególnione poniżej, w następujących cenach :
JANOME 419S : 819,18 zl
JANOME JUNO J100 : 1.274,15 zł
JANOME DC6100 : 1.721,18 zł
JANOME MC400E +Digitizer Jr : 4.249,15 zł
JANOME MC500E +Digitizer Jr : 5.099,15 zł

ELNA 240 ex 764,15 zł
ELNA 340 ex 1.019,15 zł
ELNA 830 ex + Digitizer Jr. 5.099,15 zł

JUKI HZL 353 ZRA 841,50 zł
JUKI HZL HD80 1.428,00 zł
JUKI HZL G220 2.456,50 zł
JUKI HZL F400 3.162,00 zł
JUKI MO50 1.062,50 zł
JUKI MO654 DE 1.683,00 zł

3) Wszyscy uczestnicy promocji mogą zakupić, po zakończeniu festiwalu, maszyny do szycia, które były dostępne w ramach organizowanych kursów. Cennik oraz ilość zostanie opublikowana po zakończeniu festiwalu. Dostępne będą modele takie jak :
a. Janome
a.i. 725s
a.ii. Juno J100
a.iii. Skyline S3
a.iv. Skyline S5
a.v. MC 400 E
a.vi. MC 500 E
b. Elna
b.i. 340 ex
b.ii. 580 ex
b.iii. 830 ex
b.iv. 264 D

Reklamacje promocji :

1.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
2.     O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
3.     Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
Postanowienia końcowe
1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu
2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia    przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a.     zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
b.       konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
–          decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
–        orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
c.        zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
d.     zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;
e.       połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.
3.     Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
4.   W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do            wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
5.     W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
7. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ JEGO OPUBLIKOWANIA

Życzymy udanych łowów.